KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2004 & 2005

Tổ chức Lễ phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2004 & 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 08/KH - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2009KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2004 & 2005


I. Mục đích - yêu cầu.

1. Mục đích.

- Tổ chức trao Bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa học 2004 - 2009 và 2005 - 2009 đã tốt nghiệp.

- Tuyên dương những sinh viên có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác xã hội, những sinh viên có thành tích cao trong kỳ tốt nghiệp cuối khóa.

- Gặp gỡ, giao lưu giữa sinh viên với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động.

- Tạo động lực thúc đẩy việc học tập cho các sinh viên đang học tập tại Trường.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức trao Bằng đúng nghi thức, tạo không khí vui vẻ, để lại ấn tượng trong mỗi sinh viên trước khi ra Trường.

- Thu hút được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

II. Thời gian - Địa điểm.

3. Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00, ngày 28/11/2009 (Thứ Bảy).

4. Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

III. Nội dung thực hiện trong Buổi Lễ.

1. Tổng quan về Khóa học 2004: thông qua hình ảnh, số liệu thống kê, ý kiến phát biểu của sinh viên tốt nghiệp, phụ huynh sinh viên, giảng viên, đại diện doanh nghiệp, v.v.

2. Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

3. Tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng.

4. Trao đổi giữa sinh viên với đại diện doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

IV. Biện pháp tổ chức

1. Ban chỉ đạo thực hiện tổ chức buổi Lễ

Trân trọng kính mới các Ông (Bà) sau tham gia Ban chỉ đạo thực hiện.

- Ông Nguyễn Văn Thư - Phó hiệu trưởng Nhà trường - Trưởng Ban chỉ đạo;

- Ông Cổ Tấn Anh Vũ - Trưởng phòng Đào tạo - Phó trưởng ban;

- Ông Phạm Quang Dũng - Q. Trưởng phòng CTCT sinh viên - Thành viên.

2. Thành lập Ban tổ chức buổi Lễ.

- Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó giám đốc Trung tâm - Trưởng ban;

- Đ/c Phan Quốc Cường - Chuyên viên trung tâm - Phó ban;

- Đ/c Nguyễn Hoàng Tùng - Cán bộ trung tâm - Thành viên;

- Đ/c Hoàng Dương Ly - Cán bộ trung tâm - Thành viên;

- Đ/c Huỳnh Thị Phương Dung - Cán bộ trung tâm - Thành viên.

3. Tiến độ thực hiện.

- Ngày 25 đến 28/10/2009: Xây dựng kế hoạch, trình kế hoạch lên Ban Giám hiệu Nhà trường.

- Ngày 01/11/2009 đến 15/11/2009: Triển khai thông báo, nhận đăng ký tham gia của các sinh viên.

- Ngày 15/11/2009: Họp Ban tổ chức với đại diện các lớp Nhận Bằng.

- Ngày 15/11/2009 đến 28/11/2009: Công tác chuẩn bị cho buổi Lễ.

- Ngày 28/11/2009: Tổ chức buổi Lễ.
 

Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU

                     


                                   (Đã ký và đóng dấu)

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC


(Đã ký)


Nguyễn Văn BìnhNơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng đào tạo;

- Các Khoa;

- Ban quản trị webisite;

- Ban tổ chức;

- Lưu VPTT.