THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Sở Giao thông vận tải TPHCM

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Sở Giao thông vận tải TPHCM như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 24/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Sở Giao thông vận tải TPHCM

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Sở Giao thông vận tải TPHCM như sau:

1.Vị trí cần tuyển dụng : Kỹ sư xây dựng cầu đường

2. Số lượng : 02 nam

3. Nơi làm việc : Sở Giao thông vận tải TPHCM.

4. Yêu cầu chung :

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành xây dựng cầu đường.

- Thành thạo ngoại ngữ và tin học.

- Hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

5. Hồ sơ gồm có :

- Đơn xin việc ( viết tay hoặc đánh máy ).

- Sơ yếu lý lịch ( có dán ảnh và xác nhận của địa phương ).

- Bản sao có công chứng : Bằng tốt nghiệp đại học; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Bản sao có công chứng : Hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân.

- Giấy chứng nhận sức khỏe làm việc ( có thời hạn không quá 03 tháng )

Nộp hồ sơ tại :

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ : 63 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình