THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Huyndai - Vinashin

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH NMTB Huyndai - Vinashin như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN


Số: 10/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Huyndai - Vinashin

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH NMTB Huyndai - Vinashin như sau:

1.Số lượng cần tuyển dụng: 80 nhân viên

2. Yêu cầu chung: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hàng hải, Đóng tàu, Cơ khí, Thiết kế thân tàu thủy, Điện, Công nghệ thông tin.

3. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin việc

- Giấy khám sức khỏe

- 02 bản Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)

- Bản sao giấy khai sinh

- CMND & và các bằng cấp liên quan (có công chứng);

- 08 tấm ảnh 3x4.

4. Hình thức đăng ký:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận nhân sự - Phòng Tổng vụ, Nhân sự, Công ty TNHH NMTB Huyndai - Vinashin, Số 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Điện thoại: (058) 3622101 (số nội bộ: 2037 ~ 2040).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 10/7/2013.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình