THÔNG BÁO Về chương trình hỗ trợ cho sinh viên thực tập sinh tại Nhật Bản

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình hỗ trợ cho sinh viên thưc tâp kỹ thuật, du học sau đại học tại Nhật Bản của Công ty ADC và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh quận 5 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 03/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về chương trình hỗ trợ cho sinh viên thực tập sinh tại Nhật BảnTrung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình hỗ trợ cho sinh viên thưc tâp kỹ thuật, du học sau đại học tại Nhật Bản của Công ty ADC và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh quận 5 như sau:

1. Chương trình hỗ trợ học bổng du học sau đại học:

- Sinh viên được nhận 01 suất học bổng trị giá 10.000.000đ (mười triệu đồng) là tiền mặt cho việc học tập tại Nhật Bản theo chương trình du học sau đại học.

- Số lượng: 15 suất.

2. Chương trình hỗ trợ vay vốn không thế chấp, không lãi suất:

- Sinh viên được vay không lãi suất, không thế chấp từ Công ty ADC 10.000.000đ (mười triệu đồng) cho việc thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản.

- Số lượng: 50 suất.

3. Chương trình hỗ trợ vay vốn không thế chấp

- Sinh viên được vay không thế chấp từ ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Quận 5 từ 80.000.000đ đến 90.000.000 đồng cho việc thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản.

- Số lượng: 150 suất.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 31/12/2014.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

5. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Đơn đăng ký vay (download tại website trung tâm).

- Đơn đăng ký nhận học bổng (download tại website trung tâm)

- Bảng điểm (có xác nhận của Nhà trường)

- Thẻ sinh viên phô tô.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08. 3592.0019 hoặc 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình