THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng Giảng viên trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng Giảng viên của trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 13/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Giảng viên trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng Giảng viên của trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi như sau:

1. Số lượng: - 04 giảng viên

2. Đối tượng:

- Giới tính Nam.

- Tuổi đời không quá 35.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có sức khỏe tốt (chiều cao tối thiểu 1,65m; cân nặng tối thiểu 55kg)

- Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công tác giảng dạy.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, làm việc với đồng nghiệp nước ngoài.

- Sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp với giao tiếp quốc tế.

3. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên các chuyên ngành Máy xây dựng, Cơ giới hóa xếp dỡ.

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu bậc 3 khhung năng lực ngoại ngữ (tương đương B1 hoặc TOEIC từ 450 – 600 điểm).

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học ứng dụng C hoặc đạt yêu cầu về kỹ năng tin học theo tiêu chuẩn IC3, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

4. Ưu tiên: Ứng viên có bằng thạc sĩ chuyên ngành, giáo viên dạy giỏi, đạt giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

5. Địa điểm làm việc:

- Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi, Km44, QL1A, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai. Điện thoại: 0613.968.206.

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 22/05/2014.

- Địa điểm: Hồ sơ nộp tại phòng Tổ chức hành chính, trường Cao đẳng nghề Cơ giới và thủy lợi.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình