THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Ca

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Ca như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 17/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Ca

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Ca như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế phần cứng, lập trình Firmware

2. Kỹ năng, trình độ:

- Thông thạo thiết kế sơ đồ mạch nguyên lý, layout.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm layout: orcad, layout plus, pad….

- Thông thạo các ngôn ngữ lập trình C, C++ cho các dòng vi điều khiển AVR, ARM,… và hệ thống nhúng Linux.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện - điện tử, điều khiển tự động, điện tử viễn thông

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 05/07/2014.

- Địa điểm: Hồ sơ nộp qua email sonca@sonca.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại lầu 5, tòa nhà Huy Sơn, số 11 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 08.3910 7612.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình