THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 18/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên

Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật

a. Số lượng: 10 người, Giới tính: Nam.

b. Mô tả công việc:

- Thực hiện nhiệm vụ giao việc, kiểm tra giám sát chất lượng trong thi công đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

2. Kỹ năng, trình độ:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, điện tàu thủy.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.

- Tin học: thành thạo vi tính văn phòng, Autocad và các phần mềm liên quan đến công việc.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 30/09/2014.

- Địa điểm: 10E Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 08.3872 8830.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình