THÔNG BÁO Về việc thực tập và tham quan thực tế tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc thực tập và tham quan thực tế tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 19/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc thực tập và tham quan thực tế tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng

 

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc thực tập và tham quan thực tế tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng như sau:

1. Mục đích: Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành xây dựng tiếp cận được với công việc thực tế, đúng với chuyên ngành trước khi tốt nghiệp. Chương trình này giúp cho các bạn sinh viên học hỏi thêm kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm trong môi trường làm việc thực tế.

2. Đối tượng áp dụng:

- Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học chuyên ngành: xây dựng, kỹ thuật công trình xây dựng, vật liệu và cấu kiện xây dựng và các ngành có liên quan đến kết cấu thép.

3. Yêu cầu hồ sơ:

- Thẻ sinh viên, giấy giới thiệu thực tập của Trường.

- Chứng minh nhân dân (photo)

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Trường hoặc địa phương.

4. Phương thức nhận hồ sơ:

- Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty, số 123 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

- Anh Phạm Cao Tùng, số điện thoại: 0983.165.008.

- Anh Thiều Ngọc Hà, số điện thoại: 0938.838.496.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình