THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Giao nhận Biển Đông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Giao nhận Biển Đông như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 25/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Giao nhận Biển Đông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Giao nhận Biển Đông như sau:

1. Nhân viên kinh doanh (số lượng: 2 người)

· Tốt nghiệp ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại thương, ĐH Hàng Hải, ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh hoặc Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại

· Thông thạo vi tính văn phòng: PP, Microsoft Office

· Thông thạo tiếng Anh, ưu tiên biết thêm ngoại ngữ phụ

· Học lực khá, giỏi

· Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và giải quyết vấn đề, năng động, nhiệt tình

· Có ngoại hình ưa nhìn

· Ưu tiên những ứng viên đã được đào tạo các kỹ năng sales, marketing

2. Nhân viên chứng từ (số lượng: 1 người)

· Tốt nghiệp ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại thương, ĐH Hàng Hải hoặc Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại

· Thông thạo vi tính văn phòng: PP, Microsoft Office

· Thông thạo tiếng Anh, ưu tiên biết thêm ngoại ngữ phụ

· Cẩn thận, năng động, nhiệt tình

· Có tinh thần trách nhiệm

· Tính đồng đội cao, chịu được áp lực công việc.

· Khả năng giải quyết vấn đề

· Khả năng giao tiếp để có thể tạo được mối quan hệ tốt với những đối tác liên quan

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển đến chúng tôi đến hết ngày , theo địa chỉ:

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 20/10/2014.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ tại T&M Forwarding Ltd, Toà nhà VTP OSC, Số Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TpHCM.

Email: info@tmforwarding.com

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình