THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN KINH PHÍ HỖ TRỢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2014

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến các sinh viên đã tham gia chương trình "Sinh viên đồng hành cùng tư vấn hướng nghiệp năm 2014" và đã nộp Giấy đi đường về Nhà trường liên hệ nhận kinh phí hỗ trợ tại Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (Cô Tuyết).