THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH NMTB Huyndai Vinashin

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊNSố: 03/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH NMTB Huyndai Vinashin

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật

2. Kỹ năng, trình độ:

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành đóng tàu, cơ khí, hàng hải, điện, công nghệ thông tin.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

- Sức khỏe tốt.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Hồ sơ dự tuyển gồm có:

+ Đơn xin việc

+ Giấy khám sức khỏe

+ 02 sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

+ Chứng minh nhân dân, giấy khai sinh (công chứng)

+ Các bằng cấp liên quan (công chứng)

+ 8 ảnh 3x4, giấy xác nhận không có tiền án tiền sự.

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 15/04/2015.

- Địa điểm: phòng Nhân sự, công ty TNHH NMTB Huyndai – Vinashin, số 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 058.3622.101 (số nội bộ 2037 gặp Ms Thư, 2040 gặp Ms Châu).

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình