THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH SGS Việt Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH SGS Việt Nam như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 12/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH SGS Việt Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH SGS Việt Nam như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 10 Giám định viên dầu khí – hóa chất

2. Tiêu chuẩn:

- Sức khoẻ tốt, biết bơi, không say sóng, chịu áp lực công việc cao, độc lập vả chủ động trong công việc: Sẵn sàng làm thêm giờ khi có yêu cầu.

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chính quy ngành Hàng hải, Máy tàu thủy và các ngành liên quan

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

- Tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong nghề.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 30/07/2015.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ qua Email:oanh.trankieu@sgs.com (chị Oanh -Bộ phận Quản lý Nhân sự). Điện thoại: 08-3935 1920, ext. 232. Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn lại.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình