THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV)

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 20/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Truyền hình

Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV)

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- Chuyên viên kỹ thuật Head - End.

2. Mô tả công việc:

- Vận hành, khai thác Trung tâm xử lý tín hiệu, thu và cấp tín hiệu đến và đi tại Head – End cho các trạm phát sóng của Công ty.

- Cấu hình các thiết bị Head – End, hệ thống Switch Cisco Layer 2, 3.

- Giám sát chất lượng các kênh truyền hình, các thông số trạm phát sóng.

3. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí trên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về IPTV, biết cấu hình các thiết bị Head – End số, Switch Cisco và có chứng chỉ CCNA.

- Có kỹ năng đọc, viết tiếng Anh tốt.

4. Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về:

- Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam

Lầu 1, tòa nhà SaiGon Mansion, số 03 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TPHCM.

- Email: vietlq@sdtv.vn

- Thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 12/11/2015.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình