THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của UNIQ GROUP

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của UNIQ GROUP như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 23/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của UNIQ GROUP

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của UNIQ GROUP như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 30 Nhân viên Thiết kế mạng viễn thông.

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện tử - viễn thông, Mạng máy tính.

- Thành thạo sử dụng phần mềm Auto Cad là một lợi thế.

- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành, chịu được áp lực công việc.

- Chấp nhận làm thêm ngoài giờ.

- Thời gian làm việc: từ 14h00 đến 22h30.

- Địa điểm làm việc: Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12, TPHCM.

3. Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về:

- Qua email: hr@uniqglobal.com.

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/3/2016.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình