THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH CTL Maritime (VN)

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH CTL Maritime (VN) như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 02/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH CTL Maritime (VN)

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH CTL Maritime (VN) như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- Nhân viên kinh doanh.

- Nhân viên chứng từ.

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Hàng hải.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, làm việc với đồng nghiệp nước ngoài.

- Sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp với giao tiếp quốc tế.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc viết tay, có dán ảnh.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- 01 ảnh 4x6.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 13/03/2016.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ: CTL Maritime (VN) Co., Ltd. Lầu 6, International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, Gặp chị Kim Hương.

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Bá Hoàng