THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ABS năm 2016

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2012, 2013 chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Máy tàu thủy, Công nghệ đóng tàu, Thiết kế thân tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng ABS năm 2016 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 03/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ABS năm 2016Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2012, 2013 chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Máy tàu thủy, Công nghệ đóng tàu, Thiết kế thân tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng ABS năm 2016 như sau:

1. Số lượng - Trị giá:

- Số lượng: 10 suất.

- Trị giá: 200USD/01 suất.

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên chưa từng được nhận học bổng ABS.

- Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2015-2016 là 3.0 trở lên.

- Điểm rèn luyện tính đến hết học kỳ 1 năm học 2015-2016 là 70 điểm trở lên.

- Ưu tiên sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn, đã tham gia các hoạt động xã hội.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 ngày 14/04/2016.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Application form (như file đính kèm)

- CV

- Statement of Purpose

- Bảng điểm (TA + TV)

- Các chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen (nếu có)

Lưu ý: Sau khi xét chọn hồ sơ đạt yêu cầu, Nhà trường sẽ liên hệ để hỗ trợ sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết. Vì vậy, khi đăng ký xét chọn học bổng, sinh viên cần ghi thông tin chính xác số điện thoại và địa chỉ email cá nhân.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- Khoa QLSV;

- Website TT;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng