THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP DV Kỹ thuật Tân Cảng

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP DV Kỹ thuật Tân Cảng như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 11/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP DV Kỹ thuật Tân Cảng

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP DV Kỹ thuật Tân Cảng như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 01 Kỹ sư ngành máy

- 01 Kỹ sư ngành điện

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí động lực, Điện tử - tự động hóa.

- Sức khỏe tốt, có chuyên môn thực tế khá.

- Sủdụngthành thạo các phần mềm thiết kế ( CAD..).

- Có kiến thức về trạm phát, máy tính, mạng: PLC, SCADA, CANBUS, PROFIBUS…

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc viết tay, có dán ảnh.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- 01 ảnh 4x6.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 20/07/2016.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ Cảng Tân Cảng Cát Lái: 1295B đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM. Liên hệ 0983978581 hoặc 08-37422164 Ext. 187 gặp chi Oanh–P.Tổ chức Lao động – Tiền lương.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Bá Hoàng