THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP giao nhận vận tải Gia Huy

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP giao nhận vận tải Gia Huy như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 12/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP giao nhận vận tải Gia Huy

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty CP giao nhận vận tải Gia Huy như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 05 nhân viên kinh doanh cước vận tải quốc tế.

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kinh tế vận tải biển.

- Có kinh nghiệm 01 năm giao nhận vận chuyển hàng đường biển.

- Nhiệt tình, chịu khó, năng động, tự tin làm việc nhóm.

- Làm việc tại TP HCM.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc viết tay, có dán ảnh.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- 01 ảnh 4x6.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 30/09/2016.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ Công ty CP giao nhận vận tải Gia Huy, Địa chỉ: Cao ốc Viconship, số 2F, đường 4F, phường Tân Thuận Tây, Quận 7,Tp.HCM. Liên hệ 38.729.686 hoặc gởi về email: jenny@ghtrans.com.vn –P.Nhânsự.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Quang Thành