THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty KHẢI HOÀN

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Khải Hoàn như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 01/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty KHẢI HOÀN

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Khải Hoàn như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng.

- Cao đẳng kỹ thuật xây dựng.

- Nhân viên kinh doanh.

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc viết tay, có dán ảnh.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao bằng cấp có liên quan.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 28/02/2017.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về Công ty Khải Hoàn.

Địa chỉ: 292/37/3 Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0938 672 708 (Ms. Trúc).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Quang Thành