THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 02/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 03 Kỹ sư - Kỹ thuật viên.

2. Mô tả công việc:

- Làm hồ sơ đấu thầu, thanh quyết toán công trình, triển khai tổ chức thi công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

3. Tiêu chuẩn:

- Nam, sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành xây dựng, lắp đặt công trình đường sắt, cầu đường sắt…

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên ngành xây dựng.

- Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (đọc và dịch tài liệu).

- Kỹ năng tổ chức, điều hành, lập kế hoạch, quản lý thi công.

- Giao tiếp tốt, trung thực, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 28/02/2017.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về phòng Tổ chức - Hành chính, địa chỉ: 2A quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 6283 4015 hoặc 0913 132 045 (Mr. Nghĩa).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Quang Thành