THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SALES FORWARDER

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SALES FORWARDER

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng vị trí Sales Forwarder của Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển quốc tế Tân Biển Vàng.

Vui lòng xem file đính kèm.