THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY VEDAN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY VEDAN

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo tuyển dụng nhân sự chuyên ngành Hàng hải của Công ty Vedan.

Vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.