THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MEGA A

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MEGA A

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Mega A.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.