THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Quản lý Bay miền Nam.

Vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.