THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CP XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY PHƯƠNG TRANG

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang.

Cụ thể vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.