THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA STARTUP MEETE

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA STARTUP MEETE

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh của Startup Meete.

Cụ thể vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.