THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH UCHIDA VIỆT NAM

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng Kỹ sư thiết kế khuôn dập của Công ty TNHH Uchida Việt Nam.

Vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.