THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

 

Số: 07/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam như sau:

1.      Chuyên viên khai thác cảng: 01 người

-  Tiêu chuẩn:

   + Nam, tuổi không quá 35.

+ Tốt nghiệp ngành Kinh tế vận tải hoặc các ngành có liên quan.

   + Anh văn giao tiếp (tương đương TOEIC 500 điểm).

   + Có tinh thần làm việc mẫn cán, chịu được áp lực cao.

   + Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cảng, hãng tàu.

2.      Chuyên viên khai thác vận tải thủy, sà lan: 01 người

Tiêu chuẩn:

   + Nam, tuổi không quá 35.

+ Tốt nghiệp ngành Kinh tế vận tải hoặc các ngành có liên quan.

   + Anh văn giao tiếp (tương đương TOEIC 500 điểm).

   + Có tinh thần làm việc mẫn cán, chịu được áp lực cao.

   + Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận tải thủy, cảng, hãng tàu.

3.      Chuyên viên IT: 01 người

Tiêu chuẩn:

   + Nam, tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành CNTT.

   + Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

   + Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ MCSA, CCNA.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 10/09/2017.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng Nhân sự Sowatco (gặp Ms. Nga), số 298 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028 3872 9748 (Ex 104).

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Quang Thành